HISTORIE FO

--------------------------------------

Po skončení druhé světové války v roce 1945 se dohodli přátelé kulatého míče na založení kopané v Kohoutovicích.

Byl sestaven výbor ve složení:

František Žáček, Jindřich Buček, Ladislav Kundelius, František Kříž, Jaroslav Kříž, Josef Mrkvička,František Suchý a Jaroslav Dvořáček.

Nová sportovní organizace dostala název ,, Sportovní klub Kohoutovice."

Rok 1952 - oficiální název Tatran Kohoutovice DSO.

Důležitým mezníkem se stal 1. srpen 1968, kdy se konala mimořádná hráčská schůze. Výbor oddílu kopané se od výroční schůze 12. ledna 1968 nesešel ani jednou, neřešil potřebné záležitosti. Jednatel Břeťa Zukal mezitím odešel do Žebětína, trenér St. Pospíšil také oznámil, Že A mužstvo už nehodlá vést. Na schůzi bylo přítomno 24 členů TJ, z toho 21 hráčů. Fotbalisté si sami zvolili výbor ze svých řad.

Rok 1970 - Projektem sídliště bylo určeno místo nového sportovního areálu v překrásném prostředí ,,Na Babkách". Po dvouletém úsilí se však dílo podařilo dokončit.

Našimi členy byly na tomto hřišti odpracovány tisíce brigádnických hodin. Od předání hřiště na výstavbu v roce 1971 až do zahájení činnosti na novém hřišti dne 18. 3. 1973 se hrálo na ,,cizí půdě". Tím značně utrpěl výkon našeho mužstva. Slavnostní otevření areálu se konalo současně s turnajem ,,O pohár osvobození" dne 9. května 1974, za přítomnosti předsedy ONV Brno I Karla Hrubého a široké veřejnosti.

V listopadu 1996 byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu TJ TATRAN KOHOUTOVICE.

Nový výbor se rovněž rozhodl obnovit vedení KOHOUTOVICKÉ FOTBALOVÉ KRONIKY. V minulosti se této činnosti nepravidelně věnovali někteří hráči a funkcionáři jednotlivých mužstev. Historie je proto zaznamenána v několika sešitech, o určitých obdobích bohužel neexistují zápisy vůbec.

Do kroniky jsme stručně nanesli nejvýznamnější historické mezníky KOHOUTOVICKÉHO fotbalu z dostupných pramenů. Období od podzimu roku 1996 je pak už dokumentováno podrobně. Celá kronika svědčí o obětavé práci i působení desítek a stovek lidí, kteří po generace dokazují, jak moc měli a mají KOHOUTOVICKÝ fotbal rádi. Kronika je k nahlédnutí na Tatranu.


Vytvořte si webové stránky zdarma!