PŘIHLÁŠKA DO FO:

--------------------------------------

Hledáme šikovné děti na doplnění našich týmů. Rádi mezi sebou přivítáme zájemce všech věkových kategorií. Přijímáme děti již od 4 let.

Nabízíme kvalifikované trenéry, kvalitní zázemí, brankářské tréninky a spoustu dalšího.

Informace pro nově příchozí děti a jejich rodiče:

Po absolvování prvních dvou tréninkových seznamovacích týdnů je nutné provést neprodleně následující 3 kroky:

1) Dítě nechat oddílem zaregistrovat do databáze FAČR (z důvodu pojištění člena u FAČR) - hradí se členský příspěvek pro FAČR ve výši 105 Kč (platba v hotovosti, poplatek je předán našemu pokladníkovi k vyřízení registrace). Pro přihlášení do FAČR slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný (stáhnete prostřednictvím odkazu níže).

2) Společně s registrací je nutné dítě přihlásit do Oddílu Tatran Kohoutovice z.s.. S tím souvisí uhrazení ročního členského příspěvku ve výši 200Kč (možno zaplatit v hotovosti). Pro přihlášení do (TJ) slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný (stáhnete prostřednictvím odkazu níže) .

3) Dále je nutné vyplnit a přinést podepsaný formulář o zdravotní způsobilosti hráče. Pro potvrzení zdr. způsobilosti slouží níže přiložený formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný (stáhnete prostřednictvím odkazu níže).

FORMULÁŘE LZE STÁHNOUT VŠECHNY NAJEDNOU ZDE:

4) Po osvojení základních fotbalových dovedností pro danou věkovou kategorii budete trenérem po čase osloveni s požadavkem na rozšíření registrace FAČR o statut hráče, aby se Vaše dítě mohlo účastnit soutěžních utkání.

K tomu je nutné dodat fotografii (rozměr OP), připadně zaslat fotografii trenérovi příslušné věkové kategorie v el. podobě emailem.

5) Poplatky za účast na trénincích a v soutěžních zápasech (leden - prosinec):

Poplatky za dítě jsou stanoveny ve výši:

Roční příspěvek činí 2000 Kč - Pro děti, které se neúčastní mistrovských utkání.

Roční příspěvek činí 4000 Kč - Pro děti, které se účastní mistrovských utkání.

V případě přechodu dítěte z pozice hráče bez možnosti účastnit se mistrovských utkání do pozice hráče soutěží FAČR v průběhu roku bude částka vypočtena jakou součet příslušných měsíčních plateb v odpovídajících výších dle statutu hráče v daném období.

Částky pro nadcházející kalendářní rok se hradí vždy na začátku kalendářního roku (leden) buď jednorázově nebo je platbu možno rozdělit do dvou polovičních plateb (splatnost leden a červen). Platba se provádí v hotovosti, peníze vybírá vždy vedoucí týmu jednotlivé věkové kategorie.

Pro zcela nově příchozí (např. v září) se vždy po 1 měsíci docházky navíc (k předchozím registračním poplatkům) doplácí platba zbývající do konce kalendářního roku. To znamená, že hráč v tomto případě doplatí v říjnu částku za 4 měsíce (září - prosinec) ve výši poplatku odpovídající polovině sezony tj. 2000 Kč.

--------------------------------------

AKTUÁLNÍ ROČNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PRO ČLENY FO (pro rok 2020):

Kategorie - Muži 2000 kč/ročně

Kategorie - Dorost, Žáci, Přípravky 4000 kč/ročně

Kategorie přípravky - neregistrovaný hráč 2000 kč/ročně