PŘIHLÁŠKA DO FO:

--------------------------------------

Hledáme šikovné děti na doplnění našich týmů. Rádi mezi sebou přivítáme zájemce všech věkových kategorií. Přijímáme děti již od 4 let. Nabízíme kvalifikované trenéry, kvalitní zázemí, brankářské tréninky a spoustu dalšího. Můžete přijít v průběhu celého roku. S sebou míč, kopačky, láhev s pitím a dobrou náladu...

--------------------------------------

Informace pro nově příchozí děti a jejich rodiče:

Po absolvování prvních dvou tréninkových seznamovacích týdnů je nutné provést neprodleně následující tři kroky:

1) Dítě nechat oddílem zaregistrovat do databáze FAČR (z důvodu pojištění člena u FAČR) - vyplnit samostatný formulář, ostatní zajišťuje oddíl. Pro přihlášení dítěte do FAČR slouží jeden z formulářů, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný (vyplňují se informace o dítěti, nikoliv o rodiči).

2) Společně s registrací je nutné dítě přihlásit do Oddílu Tatran Kohoutovice z.s.. Pro přihlášení do spolku slouží další samostatný formulář, je nutné jej vytisknout a přinést podepsaný.

3) Dále je nutné vyplnit a přinést podepsaný formulář o zdravotní způsobilosti hráče. Doporučujeme nechat provést u specializovaného lékaře sportovní zdravotnickou prohlídku.

Veškeré spojené poplatky jsou hrazeny z příspěvku (platí se pololetně - viz bod 5). Poplatky za registraci FAČR hradí oddíl.

FORMULÁŘE LZE STÁHNOUT VŠECHNY NAJEDNOU ZDE:

4) Po osvojení základních fotbalových dovedností pro danou věkovou kategorii budete trenérem po čase osloveni s požadavkem na rozšíření registrace FAČR o statut hráče, aby se Vaše dítě mohlo účastnit soutěžních utkání.

K tomu je nutné dodat fotografii (rozměr OP), připadně zaslat fotografii trenérovi příslušné věkové kategorie v el. podobě emailem.

5) Poplatky za účast na trénincích a v soutěžních zápasech (leden - prosinec):

Poplatky za dítě jsou stanoveny ve výši (platí pro rok 2024):

Roční příspěvek činí 6000 Kč - Pro všechny děti /platí se ve dvou platbách á 3000 Kč v únoru (do 31.3.) a v září (do 30.9.) nebo ve společné platbě/. Sourozenec má 50% slevu. Propozice k platbě poskytnou trenéři a vedoucí týmů.

Jsme součástí projektu     https://www.brnoid.cz/cs/rodicovske-vouchery

V případě přechodu dítěte z pozice hráče bez možnosti účastnit se mistrovských utkání do pozice hráče soutěží FAČR v průběhu roku bude částka vypočtena jakou součet příslušných měsíčních plateb v odpovídajících výších dle statutu hráče v daném období.

--------------------------------------

AKTUÁLNÍ ROČNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PRO ČLENY FO (pro rok 2024):

Kategorie - Dorost, Žáci, Přípravky:    6000 Kč/rok. /Info o platbě (účet. VS) obdržíte od trenérů a vedoucích týmů/.


Vytvořte si webové stránky zdarma!